Sobota 21.5. Monika
Menu

Brno hledá firmu, která optimalizuje stav kanalizace v Brně

Brno hledá firmu, která optimalizuje stav kanalizace v Brně

foto: Pixabay

05. 08. 2019 - 10:40

Město Brno má k dispozici generel odvodnění zpracovaný v roce 2009, který se zabývá i problematikou odkanalizování města. Vzhledem k mnoha změnám v průběhu uplynulých 10 let je nutné dokument zrevidovat, což je předmětem opakované veřejné zakázky, kterou schválili radní.

Rada města Brna schválila zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž účelem je zajištění aktualizace a řádné správy části Kanalizace Generelu odvodnění města Brna. Smlouva bude uzavřena na 6 let.

„Toto zadávací řízení opakujeme ještě jednou. Předchozí řízení jsme v lednu zrušili, protože se přihlásil pouze jeden zájemce. Věříme však, že nyní se výběr podaří. Vyhodnotit současný stav kanalizační sítě a navrhnout úpravy Brno nezbytně potřebuje, aby se mohlo dále rozvíjet. Vzhledem ke klimatickým změnám jsme nuceni reagovat například na principy hospodaření s dešťovou vodou včetně návrhů na konkrétní opatření,“ uvedl první náměstek primátorky města Petr Hladík.

Brno má v současné době k dispozici Generel odvodnění města Brna zpracovaný v roce 2009, jehož součástí je i generel odkanalizování. Ten byl později podle potřeby aktualizován. V průběhu let došlo na kanalizační síti k mnoha změnám v důsledku např. rekonstrukce a dostavby kmenových stok a další výstavby. Rovněž pro potřeby nového územního plánu bude nezbytné aktualizovat stávající stav stokové sítě a na to navázat návrhem nové koncepce. Ta by měla zohlednit nutnost efektivního vynakládání investičních prostředků města i klimatickou změnu. 

Zhotovitel zakázky má za úkol provést monitorování stokové sítě města Brna, sestavit modely stávající kanalizační sítě a vyhodnotit současný stav. Dále je předmětem plnění smlouvy sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav dle aktuálních územně plánovacích dokumentací a podkladů, revize koncepce odkanalizování, návrh opatření na kanalizační síti a finanční analýza. Město rovněž požaduje průběžnou správu a údržbu datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele kanalizační sítě.

Další články