Čtvrtek 5.10. Eliška
Menu

Výzkum trval pět let Mezinárodní tým testoval novou metodu určení nádorů prsu

Mezinárodní tým testoval novou metodu určení nádorů prsu

foto: Pixabay

18. 07. 2019 - 10:41

Novou metodu, která umožňuje přesněji rozlišovat mezi jednotlivými podtypy nádorů prsu, a která by tak mohla v budoucnu přispět k lepší volbě léčby, otestovali jako první odborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a švýcarskou polytechnikou ETH Curych.

Tým složený z biochemiků, molekulárních biologů, bioinformatiků a lékaře-patologa využil pro zařazení nádorů do podtypů metodu stanovující hladiny několika tisíc bílkovin v každém vzorku nádorové tkáně. Jejich práci právě zveřejnil vědecký časopis Cell Reports.

Nádory prsu se aktuálně dělí do pěti takzvaných podtypů, které se liší z hlediska molekulární podstaty onemocnění, jejího průběhu i prognózy. Jejich správné rozpoznání umožňuje vybrat pacientkám nejúčinnější léčbu. V současnosti lékaři pro stanovení konkrétního typu nádoru využívají převážně metody, kterými stanovují přítomnost několika konkrétních bílkovin v nádorové tkáni, určení jejich množství je ale mnohdy spíše orientační. Právě to nová metoda na bázi SWATH hmotnostní spektrometrie zlepšuje, a může tak v budoucnu pomoci k přesnější diagnostice i léčbě.

Základ metody vyvinuli odborníci v laboratořích ETH Curych ve spojení s firmou SCIEX. Brněnští vědci ve spolupráci se švýcarskými kolegy pak s její pomocí analyzovali téměř sto vzorků nádorových tkání z Masarykova onkologického ústavu.

„Z tisíců bílkovin měřených metodou SWATH jsme vybrali tři, které jsou klíčové pro zařazení nádorů prsu do základních subtypů. Naše metoda umí nejen rozlišit stávající subtypy, ale ukázala také, že agresivnější subtypy jsou samy o sobě velmi variabilní. Právě proto je chceme dál analyzovat a klasifikovat,“ uvedl hlavní autor práce, biochemik Pavel Bouchal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Výzkum trval pět let a podpořila ho Grantová agentura ČR a také interní Grantová agentura Masarykovy univerzity. Podle Bouchala může být tato metoda použitá i pro klasifikaci dalších nádorových onemocnění. Aktuálně se vědci zaměřují také na nádory ledvin a jejich metastazující formy.

I když možnost lépe zařazovat jednotlivé pacienty do molekulárních subtypů vypadá velmi slibně, jde o zatím základní výzkum. K případnému zavedení do praxe vede ještě dlouhá cesta, při níž musí metoda projít dalším několikaletým testováním a schvalováním, na kterém se už většinou podílejí komerční firmy.

Další články