Dnes:18°C

Zítra:13°C

Neděle 25.9. Zlata
Menu

Hodonín, Rozseč Řidiče v kraji čekají tři nové uzavírky

Řidiče v kraji čekají tři nové uzavírky

foto: Pixabay

23. 07. 2019 - 10:46

Od pondělí 22. července 2019 bude zahájena úplná uzavírka silnice I. třídy č. 51 v Hodoníně, od okružní křižovatky (ul. Velkomoravská) směrem k hraničnímu přechodu Holíč se Slovenskou republikou. Silnice I/51 bude z důvodu opravy v délce cca 500 m obousměrně zcela neprůjezdná. Stavba opravy silnice I/51 je koordinována s úplnou uzavírkou silnice I/51 na Slovensku, v Holíči, kde bude dne 22. 7. 2019 zahájena rekonstrukce mostu.

Objízdná trasa:

- pro nákladní automobily (tranzit) směřující na Slovensko po sil. I/55 a I/70H přes hraniční přechod Sudoměřice – Skalica na území Slovenské republiky  (délka objízdné trasy po hraniční přechod Sudoměřice – Skalica je cca 12,400 km)

- pro nákladní automobily, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny a výška 3,7 m (dopravní obsluha ul. Bratislavská) po sil. I/55, III/43237 přes Rohatec, v Hodoníně po sil. II/432 na sil. I/51 (délka objízdné trasy je cca 15,800 km)

- pro vozidla jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhu) a jejichž výška nepřevyšuje 3,7 m po sil. III/05532, II/431 na sil. I/51 (délka objízdné trasy je cca 2,500 km)

Termín uzavírky silnice I/51 v Hodoníně: od 22.07.2019 do 15.09. 2019.

Od 22. července 2019 bude zahájena dlouhodobá částečná uzavírka silnice I/53 „Znojmo-Pohořelice“ v průjezdním úseku obce Branišovice. Důvodem uzavírky je oprava dvou silničních mostů na silnici I/53.

Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/53 délky 400 m bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Obsluha autobusových zastávek Branišovice, st. silnice bude po celou dobu částečné uzavírky silnice I/53 zachována v jejich trvalé poloze. V místě křižovatky silnice I/53 se silnicí II/396 (silnice ve směru na Olbramovice) bude umožněno odbočení ze silnice I/53 v obou směrech na silnici II/396. Ve směru od Olbramovic k silnici I/53 bude silnice II/396 v místě napojení na silnici I/53 uzavřena mimo autobusů linkové osobní dopravy a vozidel nad 3,5 tuny. Objízdná trasa pro ostatní vozidla bude ve směru od Olbramovic k silnici I/53 vedena na území obce Branišovice od křižovatky silnice II/396 se silnicí III/39610 po silnici III/39610.

Termín uzavírky silnice I/53 v Branišovicích: od 22.07.2019 do 20.12.2019.

Od 22. července 2019 bude rovněž částečně uzavřena silnice I/19 „Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-Sebranice“ v okrese Blansko, v Rozseči nad Kunštátem. Z důvodu provádění opravy silnice I/19 bude tato částečně postupně uzavřena (ve dvou etapách) v celkové délce 2,4 km.

  1. etapa uzavírky bude od odbočky k obci Louka po Rozseč nad Kunštátem a II. etapa od odbočky k obci Tasovice po odbočku k obci Louka, vždy postupně levá i pravá strana vozovky. Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/19 délky 1000 m (v I. etapě) a 1400 m (ve II. etapě) bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Termín uzavírky silnice I/19 Rozseč nad Kunštátem: od 22.07.2019 do 01.09.2019.

Další články