Zde může být vaše reklama.
Neděle 14.7.
Svátek má Karolína
Menu

Město a ŘSD podávají rozklad proti rozhodnutí ÚPOHS

Město a ŘSD podávají rozklad proti rozhodnutí ÚPOHS

foto: Brno

10. 03. 2020 - 09:00

Zástupci města a Ředitelství silnic a dálnic ČR podali rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten na konci února zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku VMO Žabovřeská I, etapa II. Město a ŘSD ve svém podání zpochybňují aktivní legitimaci stěžovatele a obhajují stanovené požadavky na profesní způsobilost.

„Aby mohl někdo podat zmíněný návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, musí splňovat dvě podmínky. Předně se musí jednat o dodavatele, který by byl oprávněn a případně též alespoň potenciálně schopen předmětnou zakázku splnit. Druhým předpokladem takzvané aktivní legitimace je, že takovému potenciálnímu dodavateli hrozí nebo vzniká postupem zadavatele nějaká újma. S přihlédnutím ke slovenské právní úpravě živnostenského podnikání a s ohledem na celkový kontext jsme přesvědčeni, že Deštruktprojekt, který námi vypsanou veřejnou zakázku napadl, se dopustil zjevného zneužití práva. Námitku podle nás vůbec podávat nemohl, protože vzhledem k jeho možnostem nebylo reálné, aby se o veřejnou zakázku ucházel. Hlavně proto, že – zjednodušeně řečeno – má živnostenské oprávnění na provádění pozemních staveb, tedy budov, nikoliv na realizaci pozemních komunikací,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také dospěl k závěru, že požadavek na řemeslné živnostenské oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení je nadbytečný a nepřiměřený. „Zatímco v Česku je tato oblast činnosti automaticky součástí živnostenského oprávnění pro provádění staveb, v jiných zemích se může právní úprava odlišovat. Například právě na Slovensku se jedná o dvě odlišná, samostatná oprávnění,“ uvedl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR David Fiala. „Naším zájmem jako zadavatele jsou bezproblémové dodávky – a je třeba zdůraznit, že uvedené činnosti spjaté s elektrickými zařízeními představují v rámci zakázky objem přes sto padesát miliónů korun bez DPH. Proto jsme stanovili, že budeme uchazeče hodnotit podle obsahu předmětu jednotlivých předložených živnostenských oprávnění. Jinými slovy: není směrodatné, jak se ta která činnost jmenuje, ale jak je přesně popsána a vymezena,“ dodal Fiala.

Stavba VMO Žabovřeská patří ke strategickým projektům města a k nejdůležitějším dopravním stavbám, které mají výrazně přispět ke zlepšení průjezdnosti Brna. Dosud toto místo působilo jako „špunt“. Podél stávající dvoupruhové silnice je vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem neumožňoval vést vedle sebe čtyřpruhovou komunikaci velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Výsledkem vybudování této části VMO bude jednak přemístění tramvajové trati, jejíž část povede tunelem, a jednak následné rozšíření komunikace na dva pruhy v obou směrech. Realizací stavby se zklidní doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu.

Celá stavba začala v roce 2018, její dokončení se předpokládalo v roce 2023. Stavba je rozdělená na dvě etapy. První etapa se aktuálně realizuje a hotová by měla být do konce letošního roku. Druhá etapa spočívající především v rozšíření silnice a budování tunelu ve skále nad řekou měla začít letos na jaře.

Komplikace postihly již první etapu, kterou zdrželo bezpředmětné odvolání spolku Voda z Tetčic. Zamítnutí odvolání a potvrzení stavebního povolení trvalo devět měsíců. Aby se přesto podařilo projekt dokončit včas, zvláště s ohledem na termíny čerpání evropských dotací, domluvilo se vedení města, ŘSD a DPMB na úplné výluce tramvajové linky 1. Práce by tak v místě mohly probíhat rychleji. Z toho důvodu je také na letní prázdniny naplánovaná oprava kolejí na ulici Veveří, kudy budou projíždět posílené linky MHD směrem na Bystrc.

Další články